KIBRIS VAKFI

Amblem Tanımı


Kıbrıs Vakfı amblemi dairesel bir formdadır ve 4 ana amblem türünden "kompleks amblem" tarzı tercih edilmiştir. (Bütün bir yapıda ve bütünleşik bir görsel forma sahiptir, yazı, şekil ve resimsel unsurlar oluşturulan dairesel sınırların içerisinde yer alır.) Amblemde 3 ana renk kullanılmıştır. Bu renkler seçilirken hem grafik sanatları açısından bir amblemde en çok göze çarpan ve akılda kalıcı olan renkler tercih edilmiş hem de Türkler için çok önemli 3 renge vurgu yapılmıştır.

Kırmızı diğer adıyla al renk, neredeyse kutsallaşan bir renktir. Her dönemde sancağımızın ya da bayrağımızın rengi olarak tercih edilmiştir. 'Türk'ün gözü al'dadır' sözü kaynağını buradan almaktadır. Hem Türkiye Cumhuriyeti, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayraklarının ana renkleri kırmızı - beyaz ambleme de yansıtılmıştır.

Ay Yıldız, hem Türkiye Cumhuriyeti hem de KKTC'nin bayrağının ana unsuru olarak öne çıkarılmıştır. Yıldız yükselen değer anlamına gelmektedir. Hilal ise Türk milletinin değerleridir. Kıbrıs aynı zamanda Türk hilalinin içine alınarak güven ve koruma duygusu ifade edilmek istenmiştir.

Kıbrıs haritası ana öğelerden biri olarak kullanılmıştır. Kıbrıs’ın güneyinin amblemin içine gömülmesi KKTC'ni öne çıkarmak içindir. Kuzeyin yükselen değeridir.

Arılık ve yüceliğin temsilcisi beyaz renk Türkler için ululuk, adalet ve gücün de sembolüdür. Beyaz uzun ve muhteşem geçmişi de ifade etmektedir. Böylece Kıbrıs tarihinin uzun ve önemli geçmiş tarihine de vurgu yapılmıştır. Beyaz renk özellikle amblemin orta kısmına yerleştirilerek Türk'ün manevi gücü, savaşçı yapısı ile doğası, hayalleri arasındaki dengeyi ve akıcılığı sağlamasında sembol olarak kullanılmıştır. Üst kalın beyaz kısım coşkun bir denizi de sembolize etmektedir. Alt beyaz kısım bu coşkun denizin alt kolu gibi dururken aynı zamanda bereketin sembolü olan zeytinin dalı haline getirilmiştir.

Zeytin dalı barışı ifade ederken zeytinler de bereketi ifade etmektedir. Zeytin dalında 3 yaprak bilinçli olarak tercih edilmiştir. Kıbrıs tarihinde Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye yansımalarını, medeniyetin imbiğinden süzülen bir zeytin yağı gibi Kıbrıs'a yansımasını vurgulamaktadır. Barışa vurgu yapan tarafıyla da yine Türk Milletinin savaşçı halleri ve doğal halleri arasındaki dengeye işaret etmektedir. Doğa ile ruh arasındaki ilişkinin denge çubuğu gibi durmaktadır. 

Mavi yani Türklerdeki adıyla Gök ise kutsal sayılan göğün ve suyun simgesidir. Sonsuzluğu, türeyişi, emniyet ve dinginliği çağrıştırmaktadır. Dostluk, sadakat, refah, aydınlık, temizlik, ruhanilik simgesidir. Gök rengi aynı zamanda yön olarak doğunun, doğumun, varlığın, başlangıcın ifadesi olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda mavi nazara karşı koruma içerir. Türk milletinin özgürlüğüne, barışına, saadetine nazar değmemesini sembolize etmektedir. Akdenizin ortasında bir nazar boncuğunu ifade eder. MAVİ VATAN kavramına da vurgu yapan mavi bilgeliğe olan vurgusuyla da eğitime, akademik çalışmalara, araştırmaya ve aramaya işaret etmektedir. Sosyalleşmenin rengi de olan mavi, sosyal hayata ve bu hayata dair çalışmalara ışık tutmaktadır.Mavi vatan inancıyla, bilime, araştırmaya, eğitime verilen önemin üzerinde Türk'ün milli değerleri koruması altında yükselen ve yıldızlaşan, barışla dengeyi sağlayan, verimlilikle sürdürülebilirliği elde etmiş bir Kıbrıs özetlenmeye ve kurum hakkında olumlu bir imaj oluşturulmaya çalışılmıştır.